บ้านครูเฉมโฮมสเตย์เกาะปู

เกาะปู อยู่ที่ไหน ? 🌴🦀 "เกาะปู" เป็นหมู่บ้านเล็กๆในพื้นที่ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ บนเกาะประกอบไปด้วย หมู่บ้าน จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านเกาะปู ติงไหร และเกาะจำ ซึ่งทั้งสามหมู่บ้านสามารถขับรถไปถึงกันได้ในระยะไม่ไกลกันนัก ที่นี่ค่อนข้างเงียบสงบ ผู้คนไม่พลุกพล่าน เหมาะแก่การมาพักผ่อน เสพธรรมชาติที่ยังสวยงามและสมบูรณ์ ชมความสวยงามของทะเลที่ล้อมรอบไปทั้งเกาะ ปล่อยสมองที่เจองานหนักๆมาทั้งปี นั่งดูวิถีชีวิตชุมชนที่เรียบง่ายของชาวบ้าน บอกได้เลยว่าแทบไม่อยากกลับไปเจอความวุ่นว่าย มาเช้าเย็นกลับก็ได้ เที่ยวครบ จบเหมือนกัน

เดิมเกาะปูและเกาะจำเป็นคนละเกาะกัน โดยเกาะปูคือเกาะขนาดใหญ่ ที่อยู่ทางทิศตะวันตก ขณะที่เกาะจำคือเกาะเล็กๆ ที่อยู่ถัดออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะปู ซึ่งปัจจุบันคือเกาะจำนุ้ย เกาะจำนุ้ยนั้นเคยเป็นที่อยู่ของชาวเลมาก่อน ต่อมาเกิดโรคระบาด ชาวเลจึงได้อพยพออกมาอยู่ทางตอนใต้ของเกาะปู และเรียกบริเวณใหม่ที่ย้ายไปอยู่ว่า “เกาะจำ” อีกทำให้เกาะปูมีชื่อเรียกต่อท้ายว่าเกาะจำพ่วงไปด้วย กลายเป็น “เกาะปู - เกาะจำ”