บ้านครูเฉมโฮมสเตย์เกาะปู

"ครูเฉม"

นายสมพงษ์ ชลธี
(Mr.Sompong Chollatee)

อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนบ้านเกาะปู สปอ.เหนือคลอง สปจ.กระบี่

จากเกาะสู่เมือง

ประถมเกาะจำสู่เมืองกระบี่

มัธยมที่อำมาตย์ฯ

สู่ราชบุรี

สำเร็จการศึกษาที่สงขลา พา ค.บ.

"ครูเล"

“เสียงเรือยนต์แว่วฟังยังนึกหวั่น

     อันดามันกว้างไกลให้หดหู
     รถใช้เรือแทนถนนหนทางครู
     เชื่อมความรู้ความหมายสู่ปลายทาง

ทุกสายตาเพ่งมองคอยจ้องจับ

     รอต้อนรับด้วยใจไม่เมินหมาง
     เปิดสายตาแย้มดวงใจใบเบิกทาง
     ร่วมแผ้วถางทางเป็นอยู่ผู้ทุกข์ทน

ด้วยศรัทธาความรักในความรู้

     ยังเชิดชูอุดมการณ์ทุกแห่งหน
     มุ่งเรียงร้อยขัดเกลาเยาวชน
     อุทิศตนตั้งมั่นด้วยปัญญา

อุปสรรคระลอกแล้วระลอกเล่า

     โหมกระหนําซ้ำเราเซถลา
     ดังคลื่นลมโถมเรือเมื่อฝนมา
     คว่ำนาวาอับปางลงกลางชล

ขอต่อสู้ต่อไปด้วยใจสู้

     ขอวอนท่านชูช่วยด้วยเหตุผล
     ทะเลกว้างห่างไกลยังดิ้นรน
     ขออดทนต่อสู้อยู่ทะเล

 

ประวัติส่วนตัว

     ครูเฉมโรงเรียนบ้านเกาะปูหรือ นายสมพงษ์ ชลธี ตำแหน่งอาจารย์ 2 เกิดวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2499 เข้ารับราชการในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 และเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน พศ.2559 ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 23/1 หมู่ 2 ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ บิดาชื่อนายร่อหนี มารดาชื่อนางสาว สมรสกับนางรัติยา ชลธี สกุลเดิมคือ ยะลา โดยคู่สมรสประกอบอาชีพค้าขาย มีบุตรชาย 1 คน และหญิง 3 คน ทั้งครอบครัวนับถือศาสนาอิสลาม

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2512 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนบ้านเกาะจำ จ.กระบี่

พ.ศ. 2515 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 จาก โรงเรียนเมืองกระบี่ จ.กระบี่

พ.ศ. 2518 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จาก โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกุล จ.กระบี่

พ.ศ. 2520 จบประกาศนียบัตรการศึกษา จากมหาวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี

พ.ศ. 2524 จบประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยมจากสถาบันต่างๆ

พ.ศ. 2528 จบคุรุศาสตร์บัณฑิต จากวิทยาลัยครูสงขลา จ.สงขลา

แฟ้มสะสมผลงาน

…..เส้นทางความภาคภูมิใจ สู่หลักชัยแห่งศรัทธา…..

“ยอดครูเล ผู้ซึ่งให้การขัดเกลาลูกศิษย์ 39 รุ่น”

“ยอดครูเล ผู้สร้างแนวทางสู้อนาคตที่ก้าวไกล”

“ยอดครูเล ผู้สร้างศรัทธาที่มั่นคงไว้ตลอดกาล